Pasniedzējs

Ieva Salmane Kuļikovska

Ieva Salmane Kuļikovska ir Kognitīvi-biheiviorālā psihoterapeite. Izstrādā un vada mācību un attīstības programmas organizācijām par komunikācijas, līderības, personības attīstības un stresa vadības jomām. Sertificēta personības tipoloģijas instrumenta Eneagramma skolotāja (QET) un praktiķe (Enneagram Europe). Lassala Kontemplācijas skolas “Via Integralis” (Šveice/Latvija) diplomēta kontemplācijas skolotāja. Ieva ir Rīgas Stradiņa universitātes docente. Ievai ir Zinātņu doktora grāds un Rīgas Biznesa skolas (sadarbībā ar Bufalo un Otavas universitātēm) MBA grāds. Ieva organizē un piedalās vietējos un starptautiskos pētījumos psiholoģijas, socioloģijas un sabiedrības veselības jomās, kā arī piedalās starptautiskās zinātniskās konferencēs un publikācijās.