Dzīves paradokss: mūsu attiecības ar dzīvi un nāvi

Mēs atrodamies gada tumšākajā periodā. Tuvojas baznīcas gada un drīz arī šī gada noslēgums. Pieminam savus mīļos aizgājējus – gan tos, no kuriem esam šķīrušies šajā gadā vai arī pirms kāda laika. Mirušo piemiņas dienas kontekstā baznīcā, mājās, kapos un galvenokārt savās sirdīs noliecamies mirušo priekšā. Pandēmijas realitāte, mājsēde un mirušo skaits gan Latvijā, gan pasaulē ir pastiprinājuši sajūtu, ka tuvinieku zaudēšana vai pašu nāve agrāk vai vēlāk būs realitāte ikvienam no mums.

Mūsu cilvēciskā daba izvairās runāt par aiziešanu no dzīves, un mums bieži ir vēlēšanās izvairīties no visa, kas saistās ar sērām. Tomēr mūsu dzīves patiesība ir tāda, ka esam šeit atnākuši mīlēt un zaudēt. Ja mēs vēlamies palikt atvērti dzīvei, tad mums ir jārēķinās ar pretrunīgo cilvēcisko sajūtu izdzīvošanu.

Šajā lekcijā pārrunāsim to, kā nemukt no sērām, bet kā ar visdziļāko līdzjūtību paši pret sevi un viens pret otru varam palīdzēt tās integrēt. Kāda vieta ir mūsu garīgajam ceļojumam šajā procesā, un kā garīgie meklējumi mums palīdz vai liek šķēršļus, meklējot dziedināšanu. Visbeidzot, vai sarunas par nāvi un cita veida noslēgumiem un parmaiņām dzīves gājumā var mums palīdzēt pilvērtīgāk, atbrīvotāk un klātesošāk dzīvot.

Pasākuma norises laiks:
ATCELTS

Zoom saite visiem interesentiem tiks nosūtīta uz norādīto e-pastu iepriekšējā dienā pirms pasākuma.

Centrs cilvēka izaugsmei Torņakalns ir sociālais uzņēmums, kura darbības mērķis ir uzlabot cilvēku, kas nokļuvuši dažādās dzīves krīzes situācijās (garīgas, fiziskas, materiālas, ģimenes u.c.), prasmes un zināšanas šo krīzes situāciju un citu problēmjautājumu risināšanā, kā arī nepieciešamības gadījumā sniegt dažāda veida citu atbalstu, lai ilgtermiņā uzlabotu šo cilvēku dzīves kvalitāti.
Piedaloties šajās nodarbībās, Jūs palīdzat krīzē nonākušiem cilvēkiem saņemt palīdzību bez maksas.

Dalība šajā pasākumā ir pret ZIEDOJUMU, lai CCI Torņakalns varētu turpināt sniegt palīdzību krīzē nonākušiem cilvēkiem bez maksas.
Sirsnīgi pateicamies!

SIA “Torņakalns”
Reģistrācijas Nr. 40203224607
Konts: LV49HABA0551047079831 (Swedbank)

Dace Zušmane


Profesionāla kapelāne, "Sērošanas dziedināšanas metodes" speciāliste.……