Vents Sīlis: Izaugsme un reliģija

Kāpēc reliģija var kļūt par šķērsli pašattīsībā un kā no tā izvairīties?

Mūsdienās, kad runājam par garīgumu, ar to ne vienmēr saprotam kristietību vai kādu citu no lielajām reliģijām. Kā šāda situācija varēja izveidoties Rietumeiropā, kuras kultūra dzimusi balstoties kristietībā?

Viens no pārmetumiem, kas dažkārt tiek adresēts tradicionālo kristietības atzaru piekritējiem, ir tas, ka piedalīšanās dievkalpojumos, Bībeles lasīšana un citas kristīgās prakses ne vienmēr ved pie tā, ko Karls Gustavs Jungs sauca par individuāciju – harmonisku, pieaugušu personību.
Kādēļ tā?

Gadu desmitiem meklējot atbildes uz jautājumiem par cilvēka dvēseles dzīvi, viņš secināja: “Esmu tikai aprakstījis [psiholoģiskos] faktus, kas pierāda, ka dvēselei ir naturaliter religiosa, t.i., tai piemīt reliģiskā funkcija.” (Jung C.G., CW 12, §14.) Tāpat arī, atskatoties uz savu vairāk nekā 50 gadus ilgo terapijas praksi, viņš atzīmēja: “Starp visiem maniem pacientiem dzīves otrajā pusē – tas ir, pēc 35 gadiem, – nav bijis neviena, kura problēma galu galā nebūtu bijusi reliģiskā uzskata atrašana,” un piebilda, ka “Tam, protams, nav nekāda sakara ar kādu konkrētu ticību vai piederību kādai baznīcai.» (Jung C.G., «Psychology and Religion: West and East», CW 11, §509.)

No teiktā izriet, ka cilvēki, kuriem nav šāda reliģiskā uzskata, principā nevar atrisināt savas dvēseles dzīves problēmas. Ja tā, tad vajadzētu būt spēkā pretējam: visi praktizējošie kristieši garantēti sasniedz gan garīgo veselību, gan arī pilnībā realizētu patību. Un tomēr, praktiskā situācija liecina, ka tik vienkārši tas arī nav. Tad kāda īsti ir reliģijas loma personības attīstībā – kādēļ tā tomēr var kļūt par šķērsli un kā no šādas situācijas izvairīties? Par to tad arī runāsim šajā seminārā.

Kad: š.g. 28. oktobrī plkst. 19:00

Kur: Centrs cilvēka izaugsmei Torņakalns, Rīgā, Torņakalna ielā 5

Dalības maksa seminārā: EUR 20.00
Rīgas Lutera draudzes locekļiem EUR 18.00 (ieskaitot 10% atlaidi).

Nodarbības klātienē drīkst apmeklēt tikai vakcinētas un/vai Covid-19 izslimojušas personas, uzrādot sertifikātu kopā ar personu apliecinošu dokumentu.

Pieteikties

Vents Sīlis


Rīgas Stradiņa universitātes asociētais profesors (Mag.phil., Dr.sc.soc.)…