Pasniedzējs

Evita Ozoliņa

Evita Ozoliņa ir klīniskā un veselības psiholoģe, dialektiskās uzvedības terapijas (DBT) speciāliste, karjeras un personīgās izaugsmes trenere, dažādu semināru un darba grupu vadītāja (www.evitaozolina.lv

Iepriekš Evitas profesionālā pieredze ir bijusi saistīta ar personāla un pārmaiņu vadību, personāla atlasi un novērtēšanu starptautiskos uzņēmumos (pakalpojumu, automobiļu un farmācijas nozarēs). 

Ikdienā viņa ar klientiem strādā gan individuāli, gan grupās. Evita sadarbojas ar dažādu nozaru valsts un privātā sektora uzņēmumiem un organizācijām. 

Viņa atbalsta un palīdz risināt klientiem aktuālus jautājumus personāla vadības jomā, piemēram, darbinieku novērtēšanā, saliedēšanā, prasmju treniņu vadīšanā un aprūpētā darba devēja uzteikuma nodrošināšanā. 

Evita vada individuālās koučinga sesijas, veic psiholoģisko konsultēšanu un dialektisko uzvedības terapiju (impulsivitātes mazināšanai, emociju regulācijas prasmju attīstīšanai, efektīvākai komunikācijai, veselīgākām robežām, izdegšanas un ņirgāšanās (mobinga) profilaksei, kā arī nodrošina psiholoģisko izpēti.

Evitas padziļinātā profesionālā interese ir darbs ar cilvēkiem ar izteiktu jutīgumu, sensorisko apstrādes jutīgumu (angl.- highly sensitive persons, sensory processing sensitivity).