Ķermeniskā apzinātība

Agneses Gintneres praktisku nodarbību cikls ĶERMENISKĀ APZINĀTĪBA, kas notiks trešdienu vakaros, no plkst. 18:00-19:30 tiešsaistē CCI Torņakalns ZOOM telpā:

* 22.martā
* 29. martā
* 5. aprīlī
* 12. aprīlī

Aicinām kopā kustēties, meditēt un veikt kādu soli tuvāk sev, savam ķermenim.

Šajās praktiskajās nodarbībās:
* iepazīsimies ar četrām ar ķermeni saistītām paradigmām, kas aptver un iekļauj gan katra paša attieksmi, gan pārskatu par dažādām ķermeņa terapijām;
* kopīgi veiksim dažus ķermeniskus atslābināšanas paņēmienus, kā arī citus bio-enerģētiskās analīzes vingrinājumus;
* praktizēsim pamata ķermeņu prakšu vingrinājumus – “sazemēšanos”;
* kopīgi praktizēsim koncentrēšanos un ķermeņa apzināšanos;
* dosim sev laiku sajust un būt.

Aicināti interesenti, kas vēlas labāk apzināt sava ķermeņa vajadzības un sākt veidot ciešāku kontaktu starp prātu un ķermeni.

Nodarbības vadīs Agnese Gintnere 

Iepazīstinot ar sevi, Agnese saka: “Mana pamatizglītība saistīta ar medicīnu, esmu zobārste. Esmu Geštalta psihoterapijas konsultante un turpinu apmācības psihoterapeita kvalifikācijai ar specializāciju ķermeņa terapijā. Esmu akreditēta Lasāla Kontemplācijas skolas Via Integralis kontemplācijas skolotāja.
Mani interesē pats dzīves process, mācos ienirt esības dziļumos, iemiesot apzināto un atbrīvot savu ķermeni. Tiecos kļūt patiesāka, atvērtāka, autentiskāka un mīlošāka.”

Centrs cilvēka izaugsmei Torņakalns ir sociālais uzņēmums, kura darbības mērķis ir uzlabot cilvēku, kas nokļuvuši dažādās dzīves krīzes situācijās (garīgas, fiziskas, materiālas, ģimenes u.c.), prasmes un zināšanas šo krīzes situāciju un citu problēmjautājumu risināšanā, kā arī nepieciešamības gadījumā sniegt dažāda veida citu atbalstu, lai ilgtermiņā uzlabotu šo cilvēku dzīves kvalitāti.
Piedaloties šajās nodarbībās, Jūs palīdzat krīzē nonākušiem cilvēkiem saņemt palīdzību bez maksas.

Dalības maksa vienā nodarbībā: Eur 15.00.
Dalības maksa visā 4-nodarbību ciklā: Eur 50.00

Pieteikties

Agnese Gintnere


Zobārste. Geštalta psihoterapijas konsultante, turpina apmācības…