Līdzās būšana sērās: atbalsts sev un citiem

Būt par cilvēku nozīmē saskarties ar nemitīgām pārmaiņām un iet cauri sērām, kas mūs ietekmē visos līmeņos tajā skaitā arī mūsu garīgo ceļojumu. Lekcija domāta katram, kuru ir skārušas dzīves pārmaiņas un neziņa, ko iesākt ar pretrunu pilnajām sajūtām pēc tuvinieka nāves, laulības šķiršanas vai attiecību izbeigšanās, darba zaudējuma vai karjeras maiņām, tāpat ar pārmaiņām ticības pieredzē, drošības sajūtās un veselības jomā. Šajā priekšlasījumā dzirdēsim par to, kas ir sērošana: tās definīcijas, stadijas un mīti; par to kā izpaužas nedziedinātas sēras un kā tās ietekmē mūsu dzīves, un kā mēs varam sevi un cits citu atbalstīt pārmaiņu laikos.

Lektore: Dace Zušmane
Dace Zušmane ir dzimusi Latvijā, absolvējusi Latvijas Universitātes Teoloģojas fakultāti. Pirms divdesmit gadiem pārcēlās uz dzīvi ASV, kur tika oridnēta par mācītāju LELBĀL. Dace ir profesionāla kapelāne ar izglītību, kvalifikācijām, daudzpusīgu kalpošanas pieredzi ASV, un līdztekus ir veicinājusi arī savu garīgo interešu loku. Daces svarīgākā kvalifikācija ir kopā būšana ar sērotājiem draudzes, slimnīcas un hospisa darbā, kā arī viņas pašas dzīves daudzo zaudējumu un sērošanas pieredze. Dace ir nesen atgriezusies uz dzīvi Latvijā ar vēlēšanos atbalstīt ikvienu sērojošu sirdi gan Latvijā, gan citur pasaulē. Par vislielāko svētību un pagodinājumu viņa uzskata neseno iespēju sākt darboties Latvijas hospisa kustībā: www.hospiss.lv

Pasākuma norises laiks:
2. februārī plkst. 18:00- 20:00 Centrā Cilvēka Izaugsmei telpās.

Dalības maksa: EUR 25.00
Rīgas Lutera draudzes locekļiem ar 10% atlaidi – EUR 22.50

Pieteikties

Dace Zušmane


Profesionāla kapelāne, "Sērošanas dziedināšanas metodes" speciāliste.……