Sapņu analīzes grupa II

Sapņu analīzes grupa “Individuālais un kolektīvais no Junga analītiskās psiholoģijas perspektīvas” darba turpinājums.

Šajā ciklā īpašu uzmanību veltīsim tautu pasakām kā brīnišķīgam instrumentam un dziedinošam potenciālam, kas dod iespēju seno mitoloģisko materiālu izprast mūsdienīgā redzējumā, kā arī piedzīvot to caur savu sapņu tēliem, motīviem un transformācijām, ar ko mūsu pašu dzīve šobrīd ir saistīta. Dažādu tautu pasakas, kopš senseniem laikiem radušās un transformējušās, savā ziņā ir kā visas cilvēces sapņi. No Junga analītiskās perspektīvas raugoties, tās savā dziļākajā būtībā ir mūsu kolektīvās bezapziņas materiāla projekciju esence. Savukārt mūsu katra sapņi arī savā ziņā ir kā brīnumpasakas vai pavisam nelielas to daļas – ar tām raksturīgo dinamiku un motīviem – reizēm piedzīvoti ar senu, reizēm pavisam mūsdienīgu tēlu palīdzību.

Mūsu nodarbībās pēc neliela teorētiska ievada dosim iespēju, telpu un laiku sapņiem un pasakām satikties, metaforiski un simboliski saistot ārējo realitāti ar iekšējo, apziņu ar bezapziņu un tagadni ar kaut ko ārpus lineārā laika uztveres esošu. Interesenti ir laipni aicināti pievienoties esošajiem grupas dalībniekiem. Īpašas priekšzināšanas nav nepieciešamas, jaunus teorētiskos jautājumus aplūkojot, vienmēr atgriežamies pie jau iepazītā.

4 nodarbību norises datumi 2022./23.gadā:

– 1. decembris
– 15. decembris
– 12. janvāris*
– 26. janvāris

plkst.18:00-20:00 Centrā cilvēka izaugsmei Torņakalns, Torņakalna ielā 5, Rīgā
* šī nodarbība notiks Gunas Bergas praksē K. Valdemāra ielā 9-6, Rīgā

Laipni aicināti visi, kurus interesē Junga analītiskā psiholoģija un iespējas citādā veidā paraudzīties uz sapņiem drošā un atbalstošā vidē. Jautājumus par semināru norisi lūdzu rakstīt – guna.berga@gmail.com

Iespēju robežās vēlams piedalīties visās tikšanās reizēs, jo cikls ir plānots kā viens veselums.

Dalībnieku skaits grupā – 20

DALĪBAS MAKSA
Dalības maksa vienam dalībniekam visā 4 nodarbību ciklā (8h): EUR 65.00
Rīgas Lutera draudzes locekļiem – EUR 58.50 (ieskaitot 10% atlaidi)

VIETU NAV

Guna Berga


Ārste, klīniskā psiholoģe, psihoterapeite, Junga psihoanalītiķe.