Eneagramma – kā labāk iepazīt sevi un citus

Trīs nodarbību seminārs “Eneagramma – kā labāk iepazīt sevi un citus” Rīgas Lutera draudzes mācītāja un pasniedzēja Linarda Rozentāla vadībā.
KAD: 8.05., 15.05., 22.05. plkst. 18:00-19:30 Centrā cilvēka izaugsmei Torņakalns, Torņakalna ielā 5, Rīgā

Mēs – cilvēki – esam ļoti atšķirīgi.
Dažreiz tā ir liela laime, bet dažreiz tas arī izraisa asus konfliktus.

Viens mīl, ka viss ir perfekti, cits uz visu raugās mazliet vieglprātīgāk. Viens pa dzīvi skraida kā zilonis pa trauku veikalu, otrs uzreiz jūtas aizskarts, kad tiek uzdots kāds kritisks jautājums.

Kad šādi cilvēki satiekas, rodas problēmas. Eneagramma palīdz mums labāk izprast sevi un citus. Tā ir personības tipoloģija un ļoti diferencētā veidā apraksta deviņus personības modeļus un to atšķirīgos domāšanas, emocionālos un rīcības veidus.

Eneagramma parāda katra “tipa” īpašās dotības, vienlaikus tā konfrontē mūs ar to, kur mēs esam iestiguši un darbojamies automātiski un ko nemaz sevī neapzināmies. Bet tas apgrūtina cilvēku personisko dzīvi un attiecības.

Eneagramma parāda dažādus turpmākās attīstības un pārmaiņu ceļus. Kristīgās ticības kontekstā eneagramma var palīdzēt mums kļūt līdzīgākiem tam tēlam, kādu Dievs mūs katru ir radījis.

Nodarbībās mēs iegūsim zināšanas par eneagrammu un iesaistīsimies sarunās. Mēs labāk iepazīsim un sapratīsim viens otru gan individuālās, gan grupu diskusijās.
Un atklāsim, kā mūsu katra personība var attīstīties un izaugt.

KAM: Seminārs domāts cilvēkiem ar nelielām- vai bez priekšzināšanām par eneagrammu.

Dalības maksa
Dalības maksa visā 3-nodarbību seminārā: Eur 45.00
Rīgas Lutera draudzes locekļiem 10% atlaide

Pieteikties

Linards Rozentāls


Rīgas Lutera draudzes mācītājs, Latvijas Profesionālo veselības aprūpes…