Pasniedzējs

Linards Rozentāls

Linards Rozentāls ir Rīgas Lutera draudzes mācītājs, Latvijas Profesionālo veselības aprūpes kapelānu asociācijas sertifiicēts kapelāns un sertificēts Eneagrammas treneris (Vācija). Linards ir docents Latvijas Universitātē, vada mācību programmas praktiskā teoloģijā. Linards ir ieguvis Teoloģijas doktora zinātnisko grādu baznīcas un reliģiju vēsturē Latvijas Universitātē.  Monogrāfijas “Izdzīvošana. Sinodālais pārvaldes princips Latvijas Evaņģēliski luteriskajā baznīcā 1948.-1984. gadā”, eseju krājuma “Visam ir nozīme” un citu grāmatu autors. Publicējis daudzus rakstus par personības izaugsmes jautājumiem, nākotnes kristietības formām, kā arī par dažādām garīgās aprūpes, konsultēšanas un citām tēmām. Linards vada nodarbības par eneagrammu, genogrammu, apziņas attīstības pakāpēm, integrālo kristietību, sērošanu un citām ar eksistenciālo veselību saistītām tēmām.

Kursi: