Kristietība šim gadsimtam: saprotama, iekļaujoša, integrāla

Astoņu lekciju kurss par integrālo teoloģiju jeb kristietību mūsdienu cilvēkam labāk saprotamā valodā. Kursu izstrādājis un vada mācītājs, Dr.theol. Linards Rozentāls.

“Vai šodien ir iespējams ticēt tieši tādā pašā veidā kā Viduslaikos vai Reformācijas laikā? Vai ir iespējams līdzšinējos kristīgos saturus ielikt jaunos kontekstos un piedzīvot, ka kristīgās ticības saturs sāk runāt, atmirdzēt un plūst pavisam jaunos veidos? Šajā astoņu lekciju kursā mēs mēģināsim kristīgās mācības svarīgākās idejas un jēdzienus – Dievs, Radība, Jēzus Kristus, Pestīšana, Augšāmcelšanās un citus – apskatīt integrālā, post-postmodernā perspektīvā. Mēs vēlamies kristīgās ticības kodolu formulēt tā, lai mūsdienu cilvēks, kurš uz realitāti raugās citādāk nekā viens 14. gadsimta cilvēks, var labāk saprast, par ko ir runa.” L. Rozentāls.

Dalība lekcijās par ziedojumu, kas tik novirzīts Rīgas Lutera draudzes jaunas mājas lapas izveidei atbilstoši mūsdienu prasībām un lietotāju ērtībām.

ZIEDOJUMAM
Swedbank:LV55HABA0551008460337
SEB banka:LV02UNLA0003000701104
Saņēmējs: Rīgas Lutera evaņģēliski luteriskā draudze
Reģistrācijas numurs: 90000066302

Ziedojuma mērķis:
“Dalībnieka vārds, uzvārds. Kristietība šim gadsimtam. Pilns kurss”
(Ja vēlaties piedalīties tikai atsevišķā lekcijā, lūdzu “Pilns kurss” vietā norādiet konkrētās lekcijas datumu).

LEKCIJU GRAFIKS
1.lekcija: 28.oktobris, 18.00 – 19.30
Kā iespējams runāt ar Dievu?

2.lekcija: 4.novembris, 18.00 – 19.30
Kā iespējams runāt ar Dievu?

3.lekcija: 11.novembris, 18.00 – 19.30
Dievs un pasaule. Vai Dievs ir taisnīgs?

4.lekcija: 16.novembris, 18.00 – 19.30
Jēzus Kristus – cilvēks Dieva Dēls?

5.lekcija: 25.novembris, 18.00 – 19.30
Cilvēks – pats sev noslēpums – runājošais zīdītājs?

6.lekcija: 2.decembris, 18.00 – 19.30
Grēks un Pestīšana. No kā atpestīti?

7.lekcija: 9.decembris, 18.00 – 19.30
Mīlestība.

8.lekcija: 14.decembris, 18.00 – 19.30
Mācīties ticību. Kopā nevis pa vienam.

*Dalībniekiem, kas būs apmeklējuši visas šī kursa nodarbības, pēc izvēles ir iespēja tikt iesvētītiem Rīgas Lutera draudzē un kļūt par draudzes locekļiem.

Lekcijas notiek pēcdoktorantūras pētniecības projekta “Panākumspēja sabiedrības ilgtspējīgai un integrālai attīstībai kustības “Atdzimšana un atjaunošanās” gadījuma kontekstā” (Projekta līguma numurs: 1.1.1.2/VIAA/3/19/498) ietvaros.

Pieteikties

Linards Rozentāls


Rīgas Lutera draudzes mācītājs, Latvijas Profesionālo veselības aprūpes…