Genogrammas ievadseminārs “Dzimtas samezglojumi un svētības: atrast, apzināties, dziedināt”.

Aicinām uz Genogrammas semināru “Iepriekšējo paaudžu samezglojumi un svētības: kā atrast, apzināties un dziedināt?” Rīgas Lutera draudzes mācītāja Linarda Rozentāla vadībā.

Daudz vairāk kā iedomājamies, mūs veido mūsu dzimtas un ģimenes stāsts. Mēs katrs piedzimstam nevis kā baltas, bet jau ar daudz ko aprakstītas “lapas”. Pie cilvēka izaugsmes un attīstības uzdevuma pieder arī censties šo uzrakstīto “izlasīt”, apzināties kā integrālu mūsu daļu un uzņemties par to atbildību. Jo tas esmu es – viss, kas uz šīs “lapas” rakstīts. Gan daudzi mūsu lielie potenciāli, gan daudzas mūsu problēmas un konflikti sakņojas mūsu ģimenes un dzimtas stāstā.

Strīdi par mantojumu, vardarbība, atkarības un līdzatkarības, suicīds, grūtniecības pārtraukšana vai totalitāras ideoloģijas un daudz kas cits var ietekmēt mūsu ģimeni un dzimtu cauri paaudzēm. Izrādās, ka šādu pieredzi – nereti noklusētu un noliegtu, reizēm racionalizētu un attaisnotu -, kura nav nonākusi mūsu apziņas līmenī, mēs nododam neapzināti tālāk ar starppaaudžu pārneses palīdzību.

Pirmais un svarīgākais solis ir pārtraukt šo automātisko tālāknodošanu. To var izdarīt tikai vienā veidā – apzinoties un nosaucot vārdā. Un vairs neturot sevī, bet nododot Dievam – atrodot samezglojumiem atbilstošos simbolus un noliekot tos uz altāra. Jo viss, kas tiek uzlikts uz altāra, piedzīvo pārvērtību.

Seminārs domāts jebkuram, kuru interesē dziļāka sevis iepazīšana un izprašana.

 

SEMINĀRA NORISES DATUMI UN LAIKI:
1. Ievads tēmā un apmācība genogrammas izveidošanai 16.novembrī pl.18.00 – 20.00.
2. Individuālais darbs – savas genogrammas izveidošana: 16.novembris – 2.decembrim.
3. Genogrammas stāsts (mazajās grupās) un simbolu uzlikšana uz altāra Lutera draudzes centrā 2.decembrī pl.10.00 – 17.00.

 

Nodarbības notiek Centrā cilvēka izaugsmei Torņakalns, Torņakalna ielā 5, Rīgā.

DALĪBA SEMINĀRĀ PAR ZIEDOJUMU.

Vēlamais ziedojuma apmērs par visu semināru ir Eur 30-50 pēc katra dalībnieka iespējām.

Ziedojums ar pārskaitījumu saņēmējam:

SIA “Torņakalns”
Reģ.nr. 40203224607
Konts: LV49HABA0551047079831 (Swedbank)

Pasākumu organizē SIA “Torņakalns”

Pieteikties

Linards Rozentāls


Rīgas Lutera draudzes mācītājs, Latvijas Profesionālo veselības aprūpes…