Sieviešu seksualitāte un garīgums I

Seminārs Sieviešu seksualitāte un garīgums I notiks š.g. 14. oktobrī  13.00-17.00 pasniedzējas Agneses Gintneres vadībā Centrā cilvēka izaugsmei Torņakalns.

Seksualitāte ir svēts radošs spēks, tā ir svētā uguns, ar kuru jāapietas uzmanīgi un tai ir izšķiroši nozīmīgs impulss cilvēka attīstībā.

Seksualitāte ir mīlestības bioloģiskais pamats, svarīgs balsts matērijā, milzīgs spēks, kas virza esības evolūciju, tā mūs mudina veidot attiecības ar otru, lai mēs attīstītos, mācītos un nobriestu.

Šajā pasaulē esam radīti kā seksuālas būtnes un seksualitāti piedzīvojam caur savu dzimumu ar tam raksturīgu identitāti, lomām un  fizioloģiju. Dzimuma identitāte ir viens no dzīves svarīgiem garīgiem uzdevumiem.

Lai spētu izpaust seksualitāti un aptvertu visus savas  esības līmeņus, sievietei jābūt drošās, uzticamās attiecībās ar savu ķermeni. Veselīga saikne ar ķermeni, spēja uztvert smalkus impulsus un vajadzības ļauj katrai piedzīvot sevi, savu vitalitāti.

Seminārā aicināsim piedzīvot seksualitāti kā dzīvības enerģiju, caur kustību, ķermeniskām praksēm un deju. Izzināsim, piedzīvosim, tuvosimies un kāpināsim. No prāta uz ķermeni, caur sajūtām uz iekšējo realitāti un uz plašo esību, visu iekļaujošo spēku. Garīgums – tā ir visa ķermeņa funkcija!

Dalības maksa: Eur 45.00
Rīgas Lutera draudzes locekļiem: Eur 40.50 (ieskaitot 10% atlaidi)

Šim semināram sekos turpinājums: Sieviešu seksualitāte un garīgums II 17. novembrī no 17:30-21:30

Pieteikties

Agnese Gintnere


Zobārste. Geštalta psihoterapijas konsultante, turpina apmācības…