Kad ir laiks teikt “STOP”! Seminārs par veselīgām robežām.

Piedāvājam 10. jūnijā no 18:00-21:00 apmeklēt praktisku nodarbību, kuras laikā uzzināsiet:

Kādi ir robežu veidi?

Kad ir laiks teikt “STOP”?

Kā apzināties savas robežas?

Kā pamanīt un ievērot citu robežas?

Kā noturēt līdzsvaru starp brīvību un atbildību?

Kādēļ dažkārt ir grūti nospraust veselīgas robežas?

Kā cieņpilni komunicēt savas robežas? Ko varētu teikt “nē” vietā?

Kā atšķirt veselīgas robežas no neveselīgām robežām (drāma, manipulācija, ultimāti)?

Tikšanās laikā gūsiet ieskatu savām robežām. Pasniedzējas iepriekš sagatavotu situāciju analīzē un savstarpējās lomu spēlēs saņemsiet iedrošinājumu, atbalstu, idejas un praktiskus piemērus, kā veiksmīgāk komunicēt robežas.

Saņemsiet arī praktiskus ieteikumus, ko darīt ar negatīvām (neērtām) emocijām, domām, pieņēmumiem un pārliecībām, kas, iespējams, traucē iestāties par savām robežām, vērtībām un vajadzībām.

Nodarbībā tiks izmantotas psiholoģijas un dialektiskās uzvedības terapijas zinātnē balstītas tehnikas un metodes.

Dalības maksa EUR 35.00, Lutera draudzes dalībniekiem EUR 31.50 ieskaitot 10% atlaidi

Evita Ozoliņa ir klīniskā un veselības psiholoģe, dialektiskās uzvedības terapijas (DBT) speciāliste, karjeras un personīgās izaugsmes trenere, dažādu semināru un darba grupu vadītāja (www.evitaozolina.lv)

Iepriekš Evitas profesionālā pieredze ir bijusi saistīta ar personāla un pārmaiņu vadību, personāla atlasi un novērtēšanu starptautiskos uzņēmumos (pakalpojumu, automobiļu un farmācijas nozarēs).

Ikdienā viņa ar klientiem strādā gan individuāli, gan grupās. Evita sadarbojas ar dažādu nozaru valsts un privātā sektora uzņēmumiem un organizācijām.

Viņa atbalsta un palīdz risināt klientiem aktuālus jautājumus personāla vadības jomā, piemēram, darbinieku novērtēšanā, saliedēšanā, prasmju treniņu vadīšanā un aprūpētā darba devēja uzteikuma nodrošināšanā.

Evita vada individuālās koučinga sesijas, veic psiholoģisko konsultēšanu un dialektisko uzvedības terapiju (impulsivitātes mazināšanai, emociju regulācijas prasmju attīstīšanai, efektīvākai komunikācijai, veselīgākām robežām, izdegšanas un ņirgāšanās (mobinga) profilaksei, kā arī nodrošina psiholoģisko izpēti.

Evitas padziļinātā profesionālā interese ir darbs ar cilvēkiem ar izteiktu jutīgumu, sensorisko apstrādes jutīgumu (angl.- highly sensitive persons, sensory processing sensitivity).

Pieteikties

Evita Ozoliņa


Klīniskā un veselības psiholoģe, dialektiskās uzvedības terapijas (DBT)…