Sieviešu seksualitāte un garīgums II daļa

Seminārs “Sieviešu seksualitāte un garīgums II” notiks š.g. 17. novembrī  17:30-21:30 pasniedzējas Agneses Gintneres vadībā Centrā cilvēka izaugsmei Torņakalns.

Seksualitāte ir svēts radošs spēks, tā ir svētā uguns, ar kuru jāapietas uzmanīgi un tai ir izšķiroši nozīmīgs impulss cilvēka attīstībā.

Seksualitāte ir mīlestības bioloģiskais pamats, svarīgs balsts matērijā, milzīgs spēks, kas virza esības evolūciju, tā mūs mudina veidot attiecības ar otru, lai mēs attīstītos, mācītos un nobriestu.

Seminārā aicināsim piedzīvot seksualitāti kā dzīvības enerģiju, caur kustību, ķermeniskām praksēm un deju.

Semināra “ Sievietes seksualitāte un garīgums II” uzmaniba tiks veltīta tālākai savas seksualitātes iepazīšanai, savas autentitātes atpazīšanai ar padziļinātu teorijas apskatu un vingrinājumiem. Ķermeniskas kustību prakses, balss prakses, atslābināšanās un atbrīvošanās savienojot savu seksualitātes enerģiju ar sirds lauku, ļaus mums tuvoties seksualitātes garīgajai dimensijai.

Izzināsim, piedzīvosim, tuvosimies un kāpināsim. No prāta uz ķermeni, caur sajūtām uz iekšējo realitāti un uz plašo esību, visu iekļaujošo spēku.

Garīgums – tā ir visa ķermeņa funkcija!

Dalības maksa: Eur 45.00

Rīgas Lutera draudzes locekļiem: Eur 40.50 (ieskaitot 10% atlaidi)

Pieteikties

Agnese Gintnere


Zobārste. Geštalta psihoterapijas konsultante, turpina apmācības…