Pasniedzējs

Aija Zemribo

Aija Zemribo sniedz psiholoģisko konsultēšanu, piedāvājot atbalstu krīžu situāciju pārvarēšanā. Savā darbā Aija izmanto psiholoģijas pētījumos pierādītas metodes, kā arī krīzes intervences programmas pieejas. Aija studē psiholoģiju maģistrantūrā Latvijas Universitātē. Aija ir pabeigusi krīzes intervences teorētisko un praktisko apmācību biedrībā “Skalbes”,  sniedz atbalstu un palīdzību psiholoģisku krīžu situācijās un pēc tikko pārciestām smagām emocionālām traumām.