Pasniedzējs

Ieva Ansone

Ieva Ansone ir ieguvusi bakalaura grādu pedagoģijā (LU Pedagoģijas fkultāte) un sociālajā darbā (SDSP augstskola “Attīstība”). Kopš 2000.gada strādā par Diakonijas darba vadītāju Rīgas Lutera draudzē un vada senioru radošo darbnīcu ”Visdārgākā Pērle”.
Kaligrāfijas pieredze uzkrāta kopš 2016. gadā pie lieliskām pasniedzējām Līvijas Bērziņas un Kaivas Narbutes. 2020.gadā pabeigti kursi “Copperplate Foundations” un “Fearles Flourishing” pie amerikāņu kaligrāfes Younghae Chung (no Logos Calligraphy and Design).