Emocionālā inteliģence

Seminārs notiek 2023.gada 25. februārī 10:00-13:00 pasniedzējas Rūtas Lūses vadībā Centrā cilvēka izaugsmei Torņakalns, Torņakalna ielā 5, Rīgā.

Kas ir emocionālā inteliģence? (turpmāk tekstā EI)

Kādēļ tā ir svarīga? Kā to var attīstīt? Kā tā var būt noderīga mūsu dzīvē un darbā?
Par emocionālo inteliģenci sāka runāt salīdzinoši nesen – 1990.gadā Jēlas Universitātes psihologi emocionālo inteliģenci definēja kā ‘spēju atpazīt, novērot un regulēt savas un arī citu cilvēku sajūtas un izmantot tās savu domu un rīcības vadīšanā’.

Vēlāk slavenās grāmatas ‘Emocionālā inteliģence’ autors Daniels Goulmens parādīja, ka pārāk ilgi nopietni netika novērtēta emociju loma organizāciju dzīvē, tās veiksmēs un neveiksmēs. Šobrīd varbūt ir piemērotākais laiks gan katram cilvēkam, gan organizācijai mēģināt izprast un izmantot tos ieguvumus, ko papildus var sniegt emocionālās kompetences.

Pamata jēdzieni  emocionālā inteliģence un emocionālā kompetence
Daniels Goulmens emocionālo inteliģenci skaidro kā ‘spēju atpazīt savas un citu cilvēku emocijas, spēju labi vadīt savas emocijas un attiecības ar citiem cilvēkiem’.

Emocionālā inteliģence nosaka cilvēka potenciālu attīstīt tās prasmes, ko ietver emocionālās kompetences: sevis apzināšanās, paškontrole, pašmotivācija, empātija un sociālās prasmes.    Taču Goulmens arī uzsver, ja kādam cilvēkam ir augsti attīstīta emocionāla inteliģence, tad tas vien negarantē to, ka viņam ir arī labas emocionālās kompetences. Tas nozīmē tikai to, ka šim cilvēkam ir potenciāls tās attīstīt. Piemēram, cilvēkam var būt augsta empātija, tomēr viņam nav prasmju, kas nepieciešamas produktīvu attiecību veidošanā gan darbā, gan personīgajā dzīvē.

Emocionālā kompetence, savukārt, skaidrojama kā spēja emocionālās inteliģences potenciālu izmantot darbā un dzīvē.  Zemāk īss ieskats par dažām svarīgākajām emocionālās inteliģences kompetencēm. Šīs kompetences ir iespējams dalīt vēl sīkākās kompetencēs:

*Sevis apzināšanās
Šī ir vissvarīgāka emocionālās inteliģences pamata kompetence, kas balstās uz  attīstītu spēju novērot pašiem sevi. Pats pirmais solis ceļā uz sevis apzināšanos ir atbildības uzņemšanās par savu uzvedību, savām emocijām un savu rīcību. Apzināšanās ir kā teritorija, kuru mēs aptveram un apzināmies, kas notiek mūsos un ap mums. Tā ir spēja apzināties ikvienu ārēju vai iekšēju aspektu attiecībā uz to, ko mēs darām, vai domājam.

*Paškontrole
Paškontrole ir spēja savaldīt savas emocijas un saglabāt spēju skaidri domāt dažādās spriedzes vai stresa situācijās.

*Pašmotivācija
Pašmotivācija ir ļoti ‘dziļa’, svarīga un sarežģīta kompetence, kuru raksturo virzība uz sasniegumiem, apņemšanās, iniciatīva un optimisms. Nereti reālajā dzīvē šī kompetence tiek ‘deklarēta’ vārdos, bet darbībā to grūti īstenot.

*Empātija
Empātija ir spēja izprast citu cilvēku jūtas, emocijas un vajadzības, spēja uzklausīt, parādīt iejūtību un sniegt atbalstu. Ir īpaši svarīgi apzināties, ka tas, kas mums bieži šķiet – mēs zinām, ko citi domā un jūt, ir kļūdaini. Ir jābūt ļoti uzmanīgiem ar saviem pieņēmumiem, tie vienmēr jāpārbauda.

*Sociālās prasmes
Šī ietver plašu kompetenču grupu, kurā ietilpst komunikācija, ietekmēšana, sadarbība, konfliktu vadīšana u.c.

Jūsu ieguvumi pēc šī semināra
Emocionālās inteliģences apzināšanās un attīstītas kompetences paaugstina  katra cilvēka personīgo efektivitāti. Jautājums, ko nozīmē būt efektīvam? Viens no skaidrojumiem ir ļoti vienkāršs – spēja vadīt savu uzvedību un darbības tā, lai sadarbojoties ar dažādām iesaistītajām pusēm sasniegtu savus mērķus gan darbā, gan personīgajā dzīvē.

Semināru vada pasniedzēja Rūta Lūse

Rūta Lūse ir organizācijas attīstības centra Spring Valley valdes priekšsēdētāja, konsultante un pasniedzēja ar 20 gadu pieredzi. Rūta ir vadījusi personīgās izaugsmes, līderības un vadītāju attīstības mācību programmas  AirBaltic, Latvijas Valsts meži, Valsts ieņēmumu dienests, Swedbank,  Citadele Banka, AAS Balta, Fazer, RIMI, Rīgas Dzirnavnieks, SEB, Lauku atbalsta dienests, Valsts Kanceleja, TNT Latvia, Binders, Jeld-Wen Latvija, LIAA Biznesa inkubatori u.c.

Augstākā profesionālā kvalifikācija pieaugušo apmācībā un attīstībā iegūta Lesteres Universitātē (Leicester University), Anglijā, guvusi zināšanas par procesiem grupā A.K.Rice institūtā, ASV. Ir Latvijas Universitātes sociālo zinātņu maģistra grāds. Rūta ir arī pasaulē visplašāk pielietotā personības attīstības instrumenta Myers Briggs Type Indicator (MBTI) sertificēta praktiķe un stratēģijas eksperte Ilgtspējas un korporatīvās atbildības institūtā.

Dalības maksa:
Dalības maksa vienam dalībniekam seminārā: Eur 45.00
Rīgas Lutera draudzes locekļiem – Eur 40.50 (ieskaitot 10% atlaidi)

Pieteikties

Rūta Lūse


Sertificēta MBTI praktiķe un pasniedzēja ar 20 gadu pieredzi.