Sieviešu seksualitāte un garīgums III daļa

Seminārs “Sieviešu seksualitāte un garīgums III” notiks 2024.gada 3. februārī 14:30-18:30 pasniedzējas Agneses Gintneres vadībā Centrā cilvēka izaugsmei Torņakalns.

Agnese Gintnere: “Seksualitātei kā mīlestības bioloģiskajam  pamatam piemīt milzīgs spēks, kas virza katra cilvēka esību un izaugsmi. Tā mudina mūs veidot attiecības ar otru, lai mēs attīstītos, mācītos un nobriestu.

Seminārā “Seksualitāte un garīgums III” turpināsim izsekot un pētīt seksualitāti – savu dzīvības enerģijas plūsmu, mācīsimies sajust un apjaust, kāda tā ir katrai personiski. Tai pat laikā grupas darbs dos iespēju atvērties, lai dabiskā veidā kopīgi radītu brīvības piepildītu un drošu lauku.

Pirmajā tikšanās reizē mēs apskatījām bāzes lietas, piedzīvojām dzīvības enerģijas plūsmu, mēģinājām ķermeniski piedzīvot dabisko, instinktīvo un  juteklisko savā ķermenī.

Otra tikšanās ļāva mums savienot instinktīvi spēcīgās sajūtas ar visaptverošo sirds telpu, kas stāv visa centrā un ļauj pietuvoties dziļākajai esībai.

Trešajā tikšanās reizē aicināšu jūs doties no perifērijas uz centru – gan ķermeniski, gan no prāta uz sirds centru. Atverot balsi un dodot sev spēju spēju skanēt, virzīsimies tālāk, lai apjaustu  savu dziļo intuīciju, kura ļauj atrast visa vienotību sevī un dabiski būt  klusuma meditācijā, sarunā bez vārdiem ar Dievu.

Aicinu tikties un kopā radīt īpašu brīdi savā dzīvē katrai pašai sev un visām kopā!

Tāpat kā iepriekš praktizēsim gan bioenerģētikas ķermeņa terapijas vingrinājumus, gan arī  senas, tieši sievietēm radītas prakses.”

Vadītāja Agnese Gintnere

Iepazīstinot ar sevi, Agnese saka: “Mana pamatizglītība saistīta ar medicīnu, esmu zobārste. Esmu Geštalta psihoterapijas konsultante un turpinu apmācības psihoterapeita kvalifikācijai ar specializāciju ķermeņa terapijā. Esmu akreditēta Lasāla Kontemplācijas skolas Via Integralis kontemplācijas skolotāja.
Mani interesē pats dzīves process, mācos ienirt esības dziļumos, iemiesot apzināto un atbrīvot savu ķermeni. Tiecos kļūt patiesāka, atvērtāka, autentiskāka un mīlošāka.”

Dalības maksa: Eur 45.00

Rīgas Lutera draudzes locekļiem: Eur 40.50 (ieskaitot 10% atlaidi)

Pieteikties

Agnese Gintnere


Zobārste. Geštalta psihoterapijas konsultante, turpina apmācības…