Sevis iepazīšana ar Myers Briggs Type Indicator

Seminārs notiek 2024.gada 27. janvārī 10:00-14:00 (4h) pasniedzējas un sertificētas MBTI praktiķes Rūtas Lūses vadībā Centrā cilvēka izaugsmei Torņakalns, Torņakalna ielā 5, Rīgā.

Myers Briggs Type Indicator (MBTI) – pasaulē populārākais instruments sevis iepazīšanai, personīgās un grupu efektivitātes celšanai.

Ir neskaitāmi personības attīstības instrumenti, testi un metodes. Šajā seminārā iepazīsimies ar MBTI – vienu no pasaulē lietotākajiem psiholoģiskajiem instrumentiem, kas ik gadu palīdz miljoniem cilvēku iepazīt sevi labāk un līdz ar to kļūt labākiem kolēģiem, priekšniekiem, padotajiem, partneriem un vecākiem.

Ikviens no mums ir pieredzējis, ka cilvēkiem par vienu un to pašu situāciju, notikumu, personu utt. nereti ir atšķirīgs viedoklis, kas var radīt pārpratumus un pat konfliktus. Lai mēs veiksmīgāk sadarbotos, risinātu problēmas un pieņemtu labākus lēmumus gan darbā, gan personīgajā dzīvē, ir svarīgi izprast, kādēļ šie viedokļi atšķiras?

Šveices psihiatrs K.G.Jungs (1875 -1961) ilgstošos pētījumos guva pierādījumus tam, ka cilvēku atšķirīgā uzvedība ir tikai šķietami nejauša, patiesībā uzvedības pamatā ir zināma kārtība un pastāvība. Tas saistīts ar to, ka cilvēkiem ir iedzimta tendence izmantot savu prātu (uztveri un spriešanu) atšķirīgos veidos. Ja cilvēkiem ir atšķirīga uztvere un viņi atšķirīgi apstrādā uztverto informāciju, tad atbilstoši atšķiras arī viņu intereses, reakcija, attieksme, vērtības, motivācija un uzvedība.

Junga idejas tālāk attīstīja  Isabel Myers (1897-1980) un Katherine Briggs (1875 -1968). Tā radies arī  instrumenta nosaukums MBTI – Myers-Briggs Type Indicator. Neatlaidīga un ilgstoša darba rezultātā viņas izstrādāja praktiski pielietojamu instrumentu, kas ļauj cilvēkiem izprast, kāpēc viņi pasauli uztver atšķirīgi un kāpēc atšķiras viņu uzvedība vienās un tajās pašās situācijās.

MBTI raksturo 16 atšķirīgus personību tipus un to unikālitāti, sniedz izpratni par šo tipu atšķirīgajiem  uzvedības modeļiem dažādās situācijās. Zināšanas par savu un citu cilvēku personības tipu palīdz apzināties savas personības potenciālu – savas stiprās puses un ierobežojumus, kā arī turpmākās attīstības iespējas.

Dalībnieku ieguvumi:

  • Pilnveidojuši sevis apzināšanās prasmi, kas ļauj pēc iespējas objektīvāk paskatīties uz sevi “no malas” dažādās komunikācijas un sadarbības situācijās,
  • Iepazinušies ar sava personības psiholoģiskā tipa raksturojumu un tā ietekmi uz komunikācijas un sadarbības stilu, motivāciju, problēmu risināšanas un lēmumu pieņemšanas procesu,
  • Guvuši ierosmi savas personības attīstībai, lai kļūtu par drosmīgāku un autentiskāku sevi dažādās lomās.

Semināru vada pasniedzēja un sertificēta MBTI praktiķe Rūta Lūse.

Rūta Lūse ir organizācijas attīstības centra Spring Valley valdes priekšsēdētāja, konsultante un pasniedzēja ar 20 gadu pieredzi. Rūta ir vadījusi personīgās izaugsmes, līderības un vadītāju attīstības mācību programmas  AirBaltic, Latvijas Valsts meži, Valsts ieņēmumu dienests, Swedbank,  Citadele Banka, AAS Balta, Fazer, RIMI, Rīgas Dzirnavnieks, SEB, Lauku atbalsta dienests, Valsts Kanceleja, TNT Latvia, Binders, Jeld-Wen Latvija, LIAA Biznesa inkubatori u.c.

Augstākā profesionālā kvalifikācija pieaugušo apmācībā un attīstībā iegūta Lesteres Universitātē (Leicester University), Anglijā, guvusi zināšanas par procesiem grupā A.K.Rice institūtā, ASV. Ir Latvijas Universitātes sociālo zinātņu maģistra grāds. Rūta ir arī pasaulē visplašāk pielietotā personības attīstības instrumenta Myers Briggs Type Indicator (MBTI) sertificēta praktiķe un stratēģijas eksperte Ilgtspējas un korporatīvās atbildības institūtā.

Dalības maksa:
Dalības maksa vienam dalībniekam 4h seminārā: Eur 45.00
Rīgas Lutera draudzes locekļiem – Eur 40.50 (ieskaitot 10% atlaidi)

Pieteikties

Rūta Lūse


Sertificēta MBTI praktiķe un pasniedzēja ar 20 gadu pieredzi.